Close

AAYUSHMAN BHARAT MANJHA SAPFA PUR

Click on Village No. & Name to get the Beneficiaries Details
Sl. No. Village No. & Name
1. 230954 Sanah
2. 230955 Bargachhia
3. 230957 Telia Bandh
4. 230958 Jalalpur
5. 230959 Sajapur
6. 230960 Lohkhara Gosain
7. 230961 Lohkhara
8. 230962 Bishambharpur
9. 230964 Kamanpura
10. 230965 Shahpur
11. 230977 Ahiraulia