Close

AAYUSHMAN BHARAT PHULWARIYA KOILA DEWA

Click on Village No. & Name to get the Beneficiaries Details
Sl. No. Village No. & Name
1. 230575 Siaraha
2. 230597 Koila Dewa
3. 230598 Saddu Dih
4. 230599 Kishundeu Chhapar
5. 230600 Jataha
6. 230601 Baniya Chhapar
7. 230602 Math Bairisal