Close

AAYUSHMAN BHARAT PHULWARIYA MANJHAGOSHAIN

Click on Village No. & Name to get the Beneficiaries Details
Sl. No. Village No. & Name
1. 230545 Manjha Kanhwaria
2. 230546 Manjha Goshain
3. 230547 Manjha Imilia
4. 230548 Madhopur
5. 230570 Bansi Batraha
6. 230571 Shaho Chak
7. 230572 Harihara
8. 230580 Shahpur Batraha
9. 230581 Thakuri Chak