Close

AAYUSHMAN BHARAT PHULWARIYA KARARIA

Click on Village No. & Name to get the Beneficiaries Details
Sl. No. Village No. & Name
1. 230573 Hathauji
2. 230574 Kararia Bhitari
3. 230576 Bhawani Chhapar
4. 230578 Pawar Bataraha
5. 230579 Rupi Bataraha
6. 230603 Kamal Kant Karariya urf Bahri