Close

AAYUSHMAN BHARAT BHOREY HUSEPUR

Click on Gram Panchayat Name to get the Village list
Sl. No. Gram Panchayat Name
1. 230147 Chak Dharamnath
2. 230149 Lachhmipur
3. 230150 Kheduwapur
4. 230151 Husepur
5. 230152 Ram Nagar
6. 230159 Rawa Raksa
7. 230163 Kharag Ram Chhapra
8. 230164 Phattu Chhapar
9. 230166 Bara Chhap
10 230148 Nonia Chhapar