Close

AAYUSHMAN BHARAT BHOREY GOPALPUR

Click on Gram Panchayat Name to get the Village list
Sl. No. Gram Panchayat Name
1. 230064 Juit Chhapra
2. 230065 Jaitpura
3. 230067 Mathauli
4. 230068 Raghunathpur
5. 230069 Gopalpur
6. 230071 Tanrwa
7. 230073 Bhanpur
8. 230074 Malchaur
9. 230075 Rudarpur